Kennis is macht. Informatie is bevrijdend. Onderwijs is het uitgangspunt van vooruitgang, in elke samenleving, in elk gezin. (Kofi Annan)
Onderwijs en (leven lang) leren  zijn belangrijke pijlers voor de welvaart en het welzijn van mensen. Opleiden en leren zijn ook belangrijk voor de kwaliteit van organisaties. Als OpenEd Consult wil ik door middel van het stimuleren van Open Onderwijs en  Open Educational Resources een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Ik richt me daarbij op onderwijssectoren waarmee ik veel ervaring heb, als docent, bestuurder, adviseur en onderzoeker: zowel het initiële als het post-initiële onderwijs beroeps- en hoger onderwijs.

Open Education (OE) en  de Open Educational Resources (OER) spelen in het huidige digitale tijdperk een grote rol. OpenEd Consult adviseert organisaties in hun proces hun leervermogen en leercultuur te verbeteren, anticiperend op de digitale en maatschappelijke ontwikkelingen. In de praktijk gaat het meestal om innovatieprocessen.

Voor de  diagnose van een organisatie of instelling wordt onder meer gebruik gemaakt van het Business Model Canvas waarmee  onderwijspraktijken, onderwijsproducten en onderwijsdiensten onder de loep worden genomen. De focus is gericht op hoe waardecreatie, het scheppen van meerwaarde voor klanten en de organisatie, plaats vindt. Bekeken wordt of het nodig is daarin veranderingen aan te brengen, door bijvoorbeeld het bestaande businessmodel te heroverwegen en aan te passen aan actuele eisen. In de diagnose wordt aandacht besteed aan oude en nieuwe klanten, diensten, kostenstructuur en het realiseren van de inkomsten. Open Ed Consult heeft veel ervaring met de toepassing van het model en de bruikbaarheid ervan voor het opnieuw bepalen van een organisatiestrategie.

OpenEd Consult heeft nationaal en internationaal deskundigheid opgebouwd. Waar nodig maakt OpenEd Consult gebruik van een breed netwerk van collega's en organisaties.