Wie ben ik  en wat doe ik?
 
Ik ben een ervaren onderzoeker, adviseur, business developer, strategisch verkenner en innovator.  Men typeert mij als analytisch sterk, out of the box denker, communicatief vaardig en commercieel ingesteld.
Mijn belangrijkste werk is het ondersteunen van organisaties en instellingen bij het ontwerpen vormgeven en evalueren van hun onderwijs-, opleidings- en trainingsactiviteiten met onderzoek en advies. Daarbij pleit ik er voor te kiezen voor de insteek van ‘open onderwijs’. Daarnaast verricht ik advies- en onderzoekswerk op het gebied onderwijs, van transport, logistiek en infrastructuur.

Momenteel voer ik samen met Wouter van Casteren van ResearchNed een onderzoek uit naar de huidige stand van zaken met betrekking tot het gebruik van digitaal leermaterialen in het hoger onderwijs in Nederland: wie zijn de belangrijkste aanbieders, wie zijn de gebruikers, wat zijn de voorkeuren van de gebruikers, welke platforms worden gebruikt, wat zijn de kosten en hoe zijn de kosten verdeeld over de studenten en instellingen?  Opdrachtgever is het Versnellingsplan, het brede ICT-innovatieprogramma voor het hoger onderwijs waarin de Nederlandse Vereniging van Universiteiten, de Nederlandse Vereniging van Hogescholen en SURFsamenwerken.

Een tweede studie waar ik dit jaar bij betrokken ben, is een opdracht van het Ministerie van Onderwijs: monitoring en evaluatie van flexibiliseringsprojecten in het Nederlandse hoger onderwijs, ook weer samen met Wouter van Casteren van ResearchNed. Het is een vierjarige evaluatiestudie waarin wordt onderzocht in hoeverre de doelstellingen van het experiment in het deeltijdonderwijs zijn bereikt. Het project wordt in het najaar van 2020 afgerond.

In 2019 heb ik ook een onderzoek met ResearchNed voor het Versnellingsplan gedaan: de nul-meting van 7 van de 8 Zones van het vierjarig versnellingsplan voor onderwijsvernieuwing met ICT.

Via FiBS (Berlijn) was ik in 2019 betrokken bij een UNESCO-YEM-onderzoek naar de mate van integratie van digitale vaardigheden en ondernemersvaardigheden in de TVET-curricula in MENA-landen (Midden-Oosten en Noord-Afrika).
 
Samen met Dominic Orr, en onder redactie van Fengchun Miao en Sanjaya Mishra, heb ik in 2018 - 2019 voor UNESCO ICT in Education een OER-beleidsgids geschreven: een handleiding voor het formuleren en implementeren van innovatief beleid door overheden en instellingen gericht op het gebruik van 'Open Educational Resources' en gerelateerde ICT-faciliteiten.

Met Robert Schuwer heb ik voor UNESCO-UNEVOC een studie gedaan naar de wereldwijde stand van zaken rond ontwikkeling en (her)gebruik van Open Educational Resources in Technical Vocational Education and Training. Dit was het eerste internationale onderzoek op dit gebied. 

Samen met Fred Mulder (overleden in 2018) en Dominic Orr heb ik voor UNESCO- ICT in Education een technisch handboek opgesteld voor (overheids)monitoring van de effecten van het gebruik van OER en gerelateerde ICT-voorzieningen in het onderwijs (op alle niveaus). Deze studie is gepresenteerd op het Tweede OER Wereldcongres in Ljubljana
 
Tot slot, samen met  Robert Schuwer heb ik twee onderzoeken uitgevoerd naar de adoptie van OER in het hoger onderwijs in Nederland. SURF en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waren co-hoofdrolspelers (zie de lijst met publicaties). 
 
Werkervaring en opleiding

2013 - : OpenEd Consult  Oprichter en Directeur.
Onderzoeker en adviseur op het vlak van Open Onderwijs (Open Education, Open Educational Resources), innovatief onderwijs,  en leven lang leren, met een nadruk op het ontwikkelen van strategie, programma’s, businessplannen en organisatie.

Opdrachten:

 • Onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van digitaal lesmateriaal in het hoger onderwijs in Nederland. Opdrachtgever: Versnellingsplan ICT in Onderwijs
 • Onderzoekjer/adviseur in de meerjarige monitoring/evaluatie-studie van de OCW-experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering in het deeltijd Hoger Onderwijs. Voor ResearchNed in opdracht van Ministerie van OCW
 • Onderzoek naar de mate van integratie van 'digital skills' en 'entrepreneurial skills' in curricula van beroepsopleidingen (Technical Vocational Education en Training) in Libanon, Jordanië, Palestina, Israël, Libie, Tunesië, Marokko en Algerije. Opdrachtgever: FiBS en UNESCO
 • Opstellen van een Handboek voor het ontwerpen van beleid voor Open Educational Resources (UNESCO)
 • Nulmeting van Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Voor ResearchNed, in opdracht van VSNU, VH en SURF
 • Opstellen van een raamwerk voor meting van de effecten van gebruik van Open Educational Resources, voor FiBS, in opdracht van UNESCO.
 • Onderzoek naar de adoptie van open delen en hergebruik van leermiddelen en cursussen in het hoger onderwijs. Medeopdrachtgever: Surf.
 • Onderzoek naar de mogelijke betekenis  van Open Educational Resources in Technical Vocational Education en Training. Opdrachtgevers: Fontys & UNESCO-UNEVOC.
 • Extern lid van de Kenniskring van het Lectoraat Open Educational Resources van de Fontys Hogeschool ICT
 • Advisering en begeleiding bij visie-, strategie- en beleidsontwikkeling en de invoering van een nieuw onderwijsmodel en een nieuwe marktbenadering bij een professionele dienstverlener voor postacademisch onderwijs
 • Advisering en begeleiding bij het evalueren en herontwerpen van een Bachelor of Science opleiding Logistics Engineering (Technische Universiteit Bandung, Indonesie) Opdrachtgever: STC - Nestra.
 • Quick-Scan analyse van dienstverlener op het gebied van groepsaccomodaties
 • Modereren van strategie-workshops over Open en Online Onderwijs bij hogescholen en universiteiten. Opdrachtgever: SURF.
 • Dagvoorzitter van conferenties en workshops. Verschillende opdrachtgevers.
 • Leveren van bijdragen aan SURF trendrapporten Open en Online Onderwijs 

2005 – 2015 Open Universiteit Nederland
Hoger Onderwijs, beroepsopleidingen, Leven Lang Leren, Open Educatie

 • Hoofdmoderator van de strategie workshops van Surf over open online onderwijs, uitgevoerd bij 16 hoger onderwijsinstellingen in Nederland
 • ​Senior adviseur en expert Open Educational Resources en Business models in Higher Open Education.
 • Senior adviseur van de Raad van Bestuur m.b.t. Leven Lang Leren.
 • ​Secretaris van het initiatief Leven Lang Leren, een samenwerkingsverband van SURF, Teleac (NTR), Kennisnet, en de Open Universiteit.
 • Manager van de Netwerk Open Hogeschool, een samenwerkingsverband van 4 hogescholen en de OU om open flexibel en modulair deeltijd hbo-onderwijs voor werkenden aan te bieden
 • Directeur van de Open Universiteit Bedrijfsopleidingen B.V.(OUB)
 • Lid van het Managementteam van de Open Universiteit.
 • Directeur van de Learning Experience (LEX) B.V. 

1996 – 2002 NEA Transport Hogeschool
Niet-bekostigde en erkende Hogeschool voor Transport, logistiek en personenvervoer, Rijswijk.

 • Voorzitter van College van Bestuur,
 • Directeur/algemeen manager

1998  Radboud Universiteit Nijmegen

 • Gastdocent - Theorieën van Ruimtelijke Planning en Ruimtelijke Ontwikkelingen

1990 - 1998 NEA Transport Onderzoek en Training Tilburg/ Rijswijk.

 • Senior projectmanager en branche manager NEA Tilburg Nederland.
 • Nationaal en Internationaal onderzoek, innovatie, advisering en uitvoering van trainingsprogramma's. 

1987 - 1990 TNO onderzoek TNO INRO Delft

 • Projectleider logistiek, transport, infrastructuur en regionaal-economische ontwikkeling. Nationaal en internationaal onderzoek en advies.

1980 - 1987 Technische Universiteit Eindhoven

 • Onderzoeksmedewerker regionale economie en planning, Vakgroep Planologie