Ik ben een ervaren onderzoeker, adviseur, business developer, strategisch verkenner en innovator.  Men typeert mij als analytisch sterk, out of the box denker, communicatief vaardig en commercieel ingesteld.

Mijn belangrijkste werk is het ondersteunen van organisaties en instellingen bij het ontwerpen en vormgeven van hun onderwijs-, opleidings- en trainingsactiviteiten. Daarbij pleit ik er voor te kiezen voor de insteek van ‘open onderwijs’. Daarnaast verricht ik advies- en onderzoekswerk op het gebied onderwijs, van transport, logistiek en infrastructuur.

Ik werk voor instellingen voor bekostigd beroeps en hoger onderwijs,  particuliere opleidingsinstituten, non-profit organisaties en overheden. Ik ondersteun klanten bij visie-, strategie- en beleidsontwikkeling, bij de implementatie van nieuwe businessmodellen en van innovatieve opleidingen en leertrajecten, bij het herontwerpen van curricula van opleidingen en bij het evalueren en monitoren van onderwijsprojecten. 

Ik ben beschikbaar voor briefing sessions (1uur) strategieworkshops (3 tot 6 uur), onderzoeks-en advieswerk en als discussieleider of dagvoorzitter.

Voor mijn onderzoek- en advieswerk kan ik bogen op ruime ervaring: in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, in toegepast onderzoek en advies, voor overheden, semi-overheids- en commerciële organisaties, alsook voor vakbonden en vrijwilligersorganisaties,  en in onderwijs- en bestuursfuncties in het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs.

Ik ben opgeleid als planoloog (drs.) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarna specialiseerde ik me in transport, logistiek en infrastructuur. Over deze onderwerpen heb ik verschillende rapporten en artikelen geschreven (zie Publicaties en Presentaties).
Vanaf 1990 ben ik me gaan bezighouden met opleiden van professionals, zowel in de vorm van onderwijs en trainingen ontwikkelen en geven alsook het organiseren ervan. Soms kan ik mijn deskundigheden in logistiek en hoger onderwijs combineren, zoals in een adviesopdracht voor het evalueren en herontwerpen van een Bachelor of Science opleiding in Logistics Engineering.

OpenEd Consult is meer dan mijn persoon. Ik kan terugvallen op een netwerk van collega's en deskundigen op verschillende gebieden waarmee ik voor opdrachtgevers de juiste mix van kennis en expertise en onderzoekbronnen kan organiseren.

Ervaring

2013 - : OpenEd Consult  Oprichter en Directeur.
Onderzoeker en adviseur op het vlak van Open Onderwijs (Open Education, Open Educational Resources), innovatief onderwijs,  en leven lang leren, met een nadruk op het ontwikkelen van strategie, programma’s, businessplannen en organisatie.

Opdrachten:

 • Onderzoek naar de mate van integratie van 'digital skills' en 'entrepreneurial skills' in curricula van beroepsopleidingen (Technical Vocational Education en Training) in Libanon, Jordanië, Palestina, Israël, Libie, Tunesië, Marokko en Algerije. Opdrachtgever: FiBS en UNESCO
 • Opstellen van een Handboek voor het ontwerpen van beleid voor Open Educational Resources (UNESCO)
 • Nulmeting van Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Voor ResearchNed, in opdracht van VSNU, VH en SURF
 • Opstellen van een raamwerk voor meting van de effecten van gebruik van Open Educational Resources, voor FiBS, in opdracht van UNESCO.
 • Onderzoek naar de adoptie van open delen en hergebruik van leermiddelen en cursussen in het hoger onderwijs. Medeopdrachtgever: Surf.
 • Onderzoek naar de mogelijke betekenis  van Open Educational Resources in Technical Vocational Education en Training. Opdrachtgevers: Fontys & UNESCO-UNEVOC.
 • Extern lid van de Kenniskring van het Lectoraat Open Educational Resources van de Fontys Hogeschool ICT
 • Adviseur bij de meerjarige monitoring/evaluatie van de OCW-experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering in het Hoger Onderwijs. Opdrachtgever: Research Ned.
 • Advisering en begeleiding bij visie-, strategie- en beleidsontwikkeling en de invoering van een nieuw onderwijsmodel en een nieuwe marktbenadering bij een professionele dienstverlener voor postacademisch onderwijs
 • Advisering en begeleiding bij het evalueren en herontwerpen van een Bachelor of Science opleiding Logistics Engineering (Technische Universiteit Bandung, Indonesie) Opdrachtgever: STC - Nestra.
 • Quick-Scan analyse van dienstverlener op het gebied van groepsaccomodaties
 • Modereren van strategie-workshops over Open en Online Onderwijs bij hogescholen en universiteiten. Opdrachtgever: SURF.
 • Dagvoorzitter van conferenties en workshops. Verschillende opdrachtgevers.
 • Leveren van bijdragen aan SURF trendrapporten Open en Online Onderwijs 

2005 – 2015 Open Universiteit Nederland
Hoger Onderwijs, beroepsopleidingen, Leven Lang Leren, Open Educatie

 • Hoofdmoderator van de strategie workshops van Surf over open online onderwijs, uitgevoerd bij 16 hoger onderwijsinstellingen in Nederland
 • ​Senior adviseur en expert Open Educational Resources en Business models in Higher Open Education.
 • Senior adviseur van de Raad van Bestuur m.b.t. Leven Lang Leren.
 • ​Secretaris van het initiatief Leven Lang Leren, een samenwerkingsverband van SURF, Teleac (NTR), Kennisnet, en de Open Universiteit.
 • Manager van de Netwerk Open Hogeschool, een samenwerkingsverband van 4 hogescholen en de OU om open flexibel en modulair deeltijd hbo-onderwijs voor werkenden aan te bieden
 • Directeur van de Open Universiteit Bedrijfsopleidingen B.V.(OUB)
 • Lid van het Managementteam van de Open Universiteit.
 • Directeur van de Learning Experience (LEX) B.V. 

1996 – 2002 NEA Transport Hogeschool
Niet-bekostigde en erkende Hogeschool voor Transport, logistiek en personenvervoer, Rijswijk.

 • Voorzitter van College van Bestuur,
 • Directeur/algemeen manager

1990 - 1998 NEA Transport Onderzoek en Training Tilburg/ Rijswijk.

 • Senior projectmanager en branche manager NEA Tilburg Nederland.
 • Nationaal en Internationaal onderzoek, innovatie, advisering en uitvoering van trainingsprogramma's. 

1987 - 1990 TNO onderzoek TNO INRO Delft

 • Projectleider logistiek, transport, infrastructuur en regionaal-economische ontwikkeling. Nationaal en internationaal onderzoek en advies.

1980 - 1987 Technische Universiteit Eindhoven

 • Onderzoeksmedewerker regionale economie en planning, Vakgroep Planologie

(zie ook mijn uitgebreide C.V.)